10 gode grunde til at vælge HPR

Der er rigtig mange gode grunde til at vælge HPR – her er de 10 bedste.

Faglighed

På Hjørring Private Realskole vægter vi faglighed utroligt højt. Børn kommer i skole for at lære noget, og børn vil gerne lære. Gennem professionelt arbejde giver vi eleverne en faglig og grundig undervisning, og skolens lærere underviser i fag, hvor de har linjefags- eller tilsvarende uddannelser. På den måde sikrer vi, at dit barn kommer videre i livet med det bedst mulige fundament.

Respekt

Børnene lærer at omgås andre mennesker med respekt og tolerance. Skolens regler respekteres og anerkendes, som et fælles grundlag i hverdagen. Skolen medvirker til at opbygge børnenes selvværd, respekt for sig selv og andre samt respekt for egen og andres indsats i samarbejdet.

Trivsel

HPR har en klar og tydelig antimobbepolitik. En forebyggende indsats med bl.a. legepatruljer i frikvarterne og legegrupper i de enkelte klasser skal styrke fællesskabsfølelsen blandt børnene for at komme mobning til livs, før den opstår. Fordømmende holdninger eller ytringer i samvær og samtale, skjult kritik, klikedannelse m.v. bekæmpes. Mangel på respekt for den enkelte kræver øjeblikkelig indgriben, og alle voksne griber ind over for elever, der ikke udviser respekt og tolerance over for andre. I grove tilfælde underrettes forældrene grundigt.

Traditioner

Hjørring Private Realskole er byens ældste skole, og vi har mere end 145 års erfaring med at drive skole. Vi holder fast i mange af de gamle traditioner som fx morgensang og fører ofte nye til som fx HPR by Night. Det giver faste og genkendelige rammer for eleverne at trives under, og det forsyner børnene med en samhørighed, der er vigtig for trivslen.

Personale

Vi har et engageret og kompetent personale, der brænder for det, de laver. Det skinner igennem i alt, hvad vi foretager os – lige fra den målrettede, innovative undervisning med eleven i centrum til de mange sociale arrangementer med fællesskabet i centrum. Gennem efteruddannelse, mentorordninger og lignende stræber vi hele tiden efter at blive endnu bedre til at være den bedste skole, dit barn kommer til at gå i.

Personlig udvikling

Hvert barn udfordrer sig selv og når så langt, som dets personlige evner og muligheder rækker. Skolen udfordrer og stiller krav, der passer til det enkelte barn og hjælper det mod målet. Lyst og engagement opmuntres, så udholdenhed og stolthed over det færdige resultat bliver en selvfølgelighed.

Talentudvikling

Alle børn skal udfordres på deres niveau – det gælder naturligvis også de fagligt stærkeste elever. Hvert år udpeger lærerene i udskolingen derfor de dygtigste elever, som tre gange om året deltager i en landsdækkende Talent Camp med undervisning, der tilgodeser de særligt dygtige.

Klassekvotienter

På HPR har vi et loft på 22 elever per klasse til og med 6. klasse. Det sikrer, at læreren har mere tid til den enkelte elev, så denne får mest muligt ud af undervisningen. Desuden giver det et bedre indeklima og holder støjniveauet nede, så børnene bedre kan koncentrere sig.

Tidssvarende faglokaler

Med bygningen af den nye stadionhal i 2015 har vi fået ny, stor idrætshal og dermed de bedste forudsætninger for børnene i idrætstimerne. I samme omgang fik vi nyt madkundskabslokale, nye lokaler til sløjd, natur/teknik og billedkunst samt et nyt, stort og lyst skolebibliotek med loungeområder til børnene. Derudover fik vi i 2010 opført en moderne science-bygning med fuldt udstyrede fysik-, kemi- og biologilokaler til udskolingen, således at børnene er bedst muligt klædt på til deres ungdomsuddannelser.

God værdi for pengene

Hjørring Private Realskole er en fornuftig investering i dit barns fremtid. Færre elever i klasserne, kompetente undervisere og friheden til at fravælge uhensigtsmæssige skolereformer og i stedet fokusere på, hvad der er bedst for børnene, er bare et fåtal af de fordele, merudgiften sikrer dit barn. Vi har desuden søskenderabat og konkurrencedygtige og fleksible pakkepriser på vores SFO.