Førstart

Førstart er en tryg og glidende overgang fra børnehave til 0. klasse.

Førstart på HPR er for jer, der vil give jeres barn:

  • Et trygt sted med engagerede voksne, der ser, anerkender og lytter til barnets behov

  • En struktureret hverdag, hvor børnene udvikler deres sociale kompetencer

  • Afgrænsede, trygge rammer for børnene, inden de for alvor træder ind i det store skoleliv

  • Altid minimum to voksne i hver klasse

  • Et godt fundament for, at barnet oplever sig selv som værdifuldt og dermed kan udvikle et godt og sandt selvværd

  • En rolig overgang til nye rutiner med fokus på leg og sociale relationer for derigennem at give børnene en tryg og forudsigelig hverdag, hvor fællesskabet og skolelivet giver mening.

  • Et godt kendskab til de voksne, som barnet møder i 0. klasse samt i SFO’en, samt ikke mindst gode venskaber at tage med sig videre

  • En naturlig og veltilrettelagt overgang fra børnehave til skole, som gør, at opstarten i 0. klasse efter sommerferien er tryg og genkendelig, da hverdagen er meget lig den, de møder til sidst i førstart

  • Børn i Børnehuset HPR kommer automatisk i Førstart per 1. januar det år, de skal begynde i 0. klasse til august.

  • Og meget, meget mere.​​

Nysgerrig på førstart på HPR?

Send en mail til Mette, eller ring på 96 23 12 00 for mere info.