Offentlige informationer

Certificeret tilsynsførende

Tilsyn på skolen føres ved selvevaluering.

Nøgletal

Klik her, og se de vigtigste statistikker og nøgletal for Hjørring Private Realskole – herunder karaktergennemsnit, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser samt elevtal.

Referater fra generalforsamlinger

Klik her, og se referat fra generalforsamlingen.

Klik her, og se skolelederens beretning.

Klik her, og se bestyrelsens beretning.

Skolens CVR-nummer

Hjørring Private Realskole har CVR-nummer: 36 96 90 16

Skolens vedtægter

Klik på nedenstående link for at læse skolens vedtægter pr. 12.10.2023.

Datoen for Børne- og Undervisningsministerens seneste godkendelse af vedtægterne er 13. marts 2007.

Læs skolens vedtægter her

Skolens værdigrundlag

Hjørring Private Realskoles værdier er de grundsten, som skolen er bygget på.

Værdigrundlaget er udgangspunktet for hele skolens virke og er tænkt med overalt i skolens hverdag.

Værdierne er vores forpligtende fællesskab og skal komme til udtryk i mødet mellem skolens ansatte og det enkelte barn, forældre, kolleger, ledelse og eksterne samarbejdspartnere.

Læs skolens værdigrundlag her

Slutmål og delmål

Skolen følger folkeskolens slutmål og delmål.

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Undervisningsmiljøvurdering

Visions- og strategiplan

Læs mere om bestyrelsens overordnede mål for skolens udvikling i fremtiden.

HPR’s visions- og strategiplan