Priser

Skolepengesatser for skoleåret 2023/2024

 

Førstart                              kr. 2.253,- pr. md.

0. – 3. klasse                       kr. 1.745,- pr. md.

4. – 5. klasse                       kr. 1.855,- pr. md.

6.-9. klasse                         kr. 1.885,- pr. md.

10. klasse                             kr. 1.735 pr. md.

I denne betaling vil der være:

  • iPad fra førstart-2. klasse

  • Computer fra 3.-6. klasse

  • Lejrtur i 3. klasse

  • Bornholmertur i 6. klasse

  • Introtur i 7. klasse

  • Demokratitur i 8. klasse (Kbh.)

  • Evt. international udvekslingstur for klassen i overbygningen

  • Studietur i 9. klasse

  • Dog er undtaget rejser i 10. klasse, som opkræves separat. Her har introturen en pris på kr. 1.200,-, som opkræves i to rater i hhv. august og september. Prisen på studieturen varierer fra år til år alt efter destination og opkræves også separat.

Der er søskendemoderation, så der betales fuld pris for familiens ældste barn og halv pris for alle yngre søskende. Der er dog ikke moderation på it-udstyr og skolerejser, hvorfor opkrævningen for yngre søskende vil være en smule højere end 50 % af skolepengene for det ældste barn.


Der betales for 11 mdr. pr. skoleår. I juli vil der således ikke blive opkrævet skolepenge. Dog betaler førstart for juli, ligesom der ydes tilskud fra Hjørring Kommune i juli. Dette skyldes, at førstarterne ikke er skolebørn endnu og derfor hører under Hjørring Kommunes tilskudsordning frem til og med juli måned. Det samlede beløb for Førstart svarer dog til 6 mdr. betaling af den fulde pris.

Skolen stiller iPad og computer til rådighed for elever i henholdsvis førstart-2. klasse samt 3.-6. klasse. Elever i 7.-10. klasse skal selv stå for anskaffelsen af computer. Der kan købes en computer gennem skolen. Kontakt kontoret for mere info.