HPR’s værdier

Hjørring Private Realskoles værdier er de grundsten, som skolen er bygget på.
Værdigrundlaget er udgangspunktet for hele skolens virke og er tænkt med overalt i skolens hverdag.

Værdierne er vores forpligtende fællesskab og skal komme til udtryk i mødet mellem skolens ansatte og det enkelte barn, forældre, kolleger, ledelse og eksterne samarbejdspartnere.

Faglighed

Gennem professionelt arbejde giver vi eleverne en faglig og grundig undervisning. Børn kommer i skole for at lære noget, og børn vil gerne lære. Skolens lærere underviser primært i fag, hvor de har linjefags- eller tilsvarende uddannelser.

Respekt

Undervisningen bygger på dansk tradition og kulturarv og samarbejdet omkring undervisningen er baseret på demokratisk tankegang. Børnene lærer at begå sig mellem hinanden og i samfundet. De lærer at omgås andre mennesker med respekt og tolerance. Skolens regler respekteres og anerkendes, som et fælles grundlag i hverdagen. Skolen medvirker til at opbygge børnenes selvværd, respekt for sig selv og andre samt respekt for egen og andres indsats i samarbejdet.

På HPR er det væsentligt, at der udvises tolerance og respekt for den enkelte. Fordømmende holdninger eller ytringer i samvær og samtale, skjult kritik, klikedannelse m.v. bekæmpes og erstattes af accept og respekt for forskellighed. Direkthed, åbenhed og omsorg er nøgleord for at skabe tolerance. Denne tone skal være gængs på HPR.

Mangel på respekt for den enkelte kræver øjeblikkelig indgriben. Alle voksne griber ind over for elever, der ikke udviser respekt og tolerance over for andre. I grove tilfælde underrettes forældrene grundigt.

Personlig udvikling

På grundlag af værdierne i vores skole hjælpes børnene til et personligt ståsted. Hvert møde mellem det voksne forbillede og barnet danner linjerne i dets fremtidige liv.

Hvert barn udfordrer sig selv og når så langt, som dets personlige evner og muligheder rækker. Skolen udfordrer og stiller krav, der passer til det enkelte barn og hjælper det mod målet. Lyst og engagement opmuntres, så udholdenhed og stolthed over det færdige resultat bliver en selvfølgelighed.

Udviklingen af børnenes selvværd og livsduelighed er væsentlige temaer. Ved at fokusere på de personlige resultater frem for præstationen, får barnet mulighed for at sætte pris på egen indsats. Det er de små skridt – de små succesoplevelser, der tæller og gør skolegangen spændende og engagerende for eleverne.

Ansvarlighed

Lærerne tilrettelægger undervisningen for hvert enkelt barn, så alle børn føler sig udfordrede og synes, at skolen er et spændende og rart sted at være. Skolen udvikler til ansvarsfølelse og pålidelighed på det personlige plan – til præcision og punktlighed i samarbejdet.

HPR udvikler en holdning hos eleverne, hvor det bliver almindeligt, at man tager konsekvensen af sine handlinger. Man anerkender det personlige ansvar for eget velbefindende og forstår sit personlige ansvar over for andre og den sociale helhed. Lærerteamet omkring den enkelte klasse arbejder med ansvarsudvikling hos eleverne.

Sundhed og trivsel

Der lægges stor vægt på elevernes sundhed og trivsel. Med udgangspunkt i kost, motion og søvn arbejder skolen i tæt dialog med forældrene på at give den enkelte elev sunde vaner for livet.

Det er målet, at hver enkelt elev lever veltilpas med sig selv samt indgår i sunde sociale fællesskaber. Det prioriteres højt at give den enkelte elev et sundt og naturligt forhold til sin egen krop. Der arbejdes desuden med udvikling af indre styring og robusthed til at håndtere udfordringer i dagligdagen.

Skolen har en klar holdning til rygning, alkohol og skolevægring Der arbejdes tæt sammen med forældrene mht. retningslinjer for disse.