Venteliste 0.-10. klasse

Vores venteliste er gratis og efter først til mølle-princippet, så jo før du får dit barn skrevet op, jo større er chancen for at få en plads. Der er desuden søskendemoderation, så børn med søskende, der allerede går på HPR, vil blive tilbudt en plads på skolen først.

Førstart, 7. og 10. klasse er typisk dér, hvor de fleste begynder her på HPR, men der kan være enkelte pladser ledige på andre årgange, så tøv ikke med at blive skrevet op på vores venteliste allerede i dag.

Få dit barn på venteliste til HPR

Procedure for venteliste på Hjørring Private Realskole

Der kan forekomme venteliste på årgangene. Såfremt dette er aktuelt, bliver eleverne optaget efter følgende regler:

  • Personalebørn har førsteret.

  • Dernæst prioriteres søskendebørn.

  • Herefter er det opskrivningsdatoen, der er gældende.

  • Hvis en elev siger nej tak til at komme ind på skolen, når buddet kommer, vil eleven blive slettet af listen. Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen på ny, når og hvis behov opstår.

  • Eleven kan kun stå på venteliste til én årgang.

Procedure for optagelsesgebyr på Hjørring Private Realskole

  • Ved indskrivning til kommende skoleår betales 2 måneders skolepenge senest 10 dage efter optagelsessamtale. Optagelsesgebyr dækker de 2 første måneders skolegang. Gebyret er tabt, hvis man vælger at trække sit barn ud inden skolestart i januar/august. Samme er gældende, hvis en elev afbryder samarbejdet undervejs i skoleåret.

  • Ved indskrivning til 10. kl. til kommende skoleår betales 2 måneders skolepenge senest 10 dage efter optagelsessamtale. Optagelsesgebyr dækker de 2 sidste måneders skolegang. Gebyret er tabt, hvis man vælger at trække sit barn ud inden skolestart i august. Samme er gældende, hvis en elev afbryder samarbejdet undervejs i skoleåret.

  • Vælger skolen at afbryde samarbejdet med en elev, tilbagebetales optagelsesgebyr.

  • Ved indskrivning i perioder, hvor der er pres på ventelisten, betales optagelsesgebyr senest 2 dage efter optagelsessamtale.

  • Ved indskrivning til indeværende skoleår, hvor eleven starter straks, betales ikke optagelsesgebyr. Eleven opkræves normal skolepengetakst fra næstkommende måned.